Od 28.8.2020 zákaz vstupu cizinců na Ukrajinu

Od pátku 28. srpna 2020 vyhlásila Ukrajina opět zákaz vstupu cizinců na své území. Tento zákaz je zatím vyhlášen do 28.9.2020.

Existuje několik výjimek z tohoto zákazu. Jsou to mimo jiné tyto:
– rodiče, děti a manželé občanů Ukrajiny;
– cizinci s pracovním povolením na Ukrajině;
– osoby, které přes území Ukrajiny pouze tranzitují a mají dokumenty, které potvrdí opuštění území Ukrajiny v průběhu nejvíce dvou dnů;
– osoby, které se vzdělávají ve vzdělávacích zařízeních Ukrajiny nebo absolvují vojenskou službu v ozbrojených silách Ukrajiny;
– osoby, které mají v Ukrajině povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu;
– diplomaté, konzulární pracovníci, představitelé mezinárodních organizací, akreditovaní v Ukrajině, a členové jejich rodin,
– řidiči a členové posádek autobusů pravidelné přepravy, nákladních dopravních prostředků a posádek letadel, námořních a říčních lodí a vlaků;
– kulturní pracovníci a 1 osoba doprovázející každého z nich (na základě pozvání kulturní instituce);
– sportovci, kteří přijíždějící za účelem účasti na oficiálních sportovních akcích a osoby je doprovázející;
– techničtí specialisté, kteří přijíždějí na Ukrajinu na základě pozvání ukrajinských firem;
– osoby, které přijíždějí za účelem léčení ve zdravotnických zařízeních Ukrajiny.
Kompletní výčet výjimek a další informace najdete zde.